Fynstur, 26. sept. 2007 

Deltagere: Kaj og Åse, Karen, Erik Chr., Henrik, Inger Hanne, Helle, Claus, Lone, Ragnhild, Troels, Gunner og Hanne.

 Vi tog af sted i 4 biler, med færgen Fynshav-Bøjden kl. 10, herfra nordpå til det retablerede naturområde ved Tarup-Davinde, hvor vi mødte den ansvarlige landskabsarkitekt, Ida´s søster Lise, ved naturskolen. Mens vi spiste vores medbragte klemmer på ”høloftet”, fortalte Lise i et interessant og illustrativt foredrag  områdets historie, hvorefter vi i strålende vejr gik tur i det meget smukke og varierede landskab, guidet af gartnerkollega til Lise ( der var meget forkølet).

 Herefter kørte vi ad snørklede, mystiske veje, guidet af Henriks GPS(!), til Hørvævsmuseet på Krengerup, hvor vi havde møde kl. 15. Det arbejdende museum, som drives af frivillige som både rundvisere og vævere, overtog i sin tid væve fra det nedlagte Tommerup Hørvæveri. Af Gunnar Brandt fik vi en meget grundig rundvisning, der omfattede både den omstændelige forarbejdning af hørplanten, forskellige væveteknikker og  demonstration af diverse tekniske detaljer ved de forskellige væve (bla. hulkort til mønstre), - så der var noget både for mændene og for ”spindesiden”. Kvinderne var i salgsafdelingen. Vi sluttede alle med kaffe og kage i cafeteriet.

 Herfra var ikke langt til Lones hus i Millinge, hvor vi blev bænket omkring et ”lettere” måltid, som en Fåborg-restaurant havde leveret. Meget lækkert! Man tog 19-færgen tilbage til Sønderborg.