Living Lab

 

 

Mandag den 27. februar 2017 var Seniorklubben på besøg hos Living Lab, som betyder

”hverdagslivs laboratorium”. Det drives af Sønderborg Kommune og er beliggende i Vollerup

ved siden af Hjælpemiddeldepotet.

Det har åbent for alle tirsdag og torsdag. Vi havde fået en aftale med Velfærdsteknologisk konsulent

Ellen Langager Kristensen, som fortalte om de forskellige muligheder.

Det skete i foredragsform med mindre filmklip til at illustrere hjælpemidlerne samt ved en rundvisning, hvor vi beså de forskellige ting.

Hjælpemidler kan komme i anvendelse, hvis man er handicappet. Det kan være efter en trafikulykke

eller ved sygdomme som f. eks.  Parkinson eller sclerose eller til ældre, som lider af demens.

Der var et righoldigt udvalg af hjælpemidler, hvoraf vi fik demonstreret en del. Den moderne teknik med elektronik har også fundet indpas på dette område.

Det var alt i alt en glimrende og meget spændende demonstration af mulighederne, så de 1½ time,

der var afsat til besøget, gik hurtigt.

Efter dette tog alle med på Det Sønderjyske Hus på Perlegade og indtog en kop kaffe samt et stykke brødtorte.

   

Kaj