Besøg på sygehusmuseet

 

Tirsdag den 23. 2. 2016 aflagde Seniorklubben et besøg på museet på Sønderborg Sygehus.

Der havde tilmeldt sig 18 seniorer, men i løbet af det sidste døgn før besøget indløb der 5 afbud.

De fremmødte fik en interessant og spændende oplevelse.

Museet befinder sig i Bygning F, som er den ene af de to ældste bygninger på sygehuset.

De blev i begyndelsen af 1900-tallet opført som lazaret for at betjene de 3000 soldater, som opholdt

sig på marinestationen. Byens 5000 borgere måtte bruge Kongevejshospitalet.

Efter Genforeningen overtog den danske stat bygningerne og indrettede det som et Statsshospital.

Sammen med Kongevejshospitalet betjente det borgerne i Sønderjylland.

Siden blev det overtaget af amtet, som udvidede det i flere omgange, mens Kongevejshospitalet

blev nedlagt og nedrevet i 1975.

Museet blev oprettet i 1992. Siden da er der indsamlet remedier og instrumenter fra byens hospitaler

samt fra de forskellige lægepraksis på egnen.

Nogle ting er meget gamle. Den første operationsstue eksisterede endnu, men der var også kirurgiske instrumenter af nyere dato.

Man kunne bese instrumenter, som var brugt til at behandle de sårede fra de forskellige krige,

både fra krigen i 1864, og fra 1. og 2. Verdenskrig.

Museet drives af frivilligt arbejdskraft, som er tidligere ansatte på sygehuset.

Vi fik en rundvisning på halvanden time af nogle pensionerede læger, som vidste meget om tingene.

De sagde, at alle er velkomne til at besøge museet, som ikke tager entre.

Efter rundvisningen besøgte vi sygehusets nye restaurant, som er indrettet nær hovedindgangen.

Her indtog vi en glimrende platte sammen med andre besøgende, ansatte på sygehuset og oppegående

patienter.

 

Kaj