Besøg på Vadehavscenteret og Vester Vedsted Vingård.

Da klubben i efteråret 2016 var på tur til Mandø, gav byggeriet af en unik, stråtækt bygning lyst til at komme tilbage til stedet for at se det færdige resultat. Det blev så til den tur, som 18 personer deltog i d.5.9.2017. Blandt turens deltagere var et nyt medlem af seniorklubben: Jacob Helms, som har undervist i samfundsfag og psykologi på Statsskolen. På turen deltog også hans kone Marianne.

Vadehavscenteret er efter en ombygning blev en helt enestående arkitektonisk oplevelse, som med sit materialevalg – tagrør på tag, undertag og vægge – naturligt føjer sig ind i det landskab af marsk og diger, der er blevet Unesco Verdensarv. Udstillingslokalerne bærer præg af samme enkelthed og nordiske stringens som det ydre, og de digitale muligheder danner baggrund for en meget pædagogisk fremstilling af det særegne ved det danske Vadehav. Dog var der også et levende menneske til stede, nemlig naturvejleder Else, som på en meget levende og klar måde førte os igennem de forskellige aspekter af biodiversiteten i Vadehavet. Det hele var dog ikke teori og undervisning, idet man også havde lavet et forholdsvis stort kar som en efterligning af strandbunden i Vadehavet, hvor man kunne se forskellige fiskearter, muslinger og krabber – til stor fornøjelse for en del seniorer, som morede sig med at klappe en fisk og lege med en krabbe.

Efter rundvisningen blev frokosten – højt belagt smørrebrød – indtaget i centerets cafeteria. Næste punkt på programmet var Vester Vedsted Vingård et par kilometer fra Vadehavscenteret.

En vingård i marsken? I sig selv er vinproduktion i Danmark et nyere og vel egentlig også naturstridigt fænomen, men her? At vindyrkning er en videnskab i sig selv, var de fleste vel klar over, og efter en tur mellem vinstokke og forskellige druearter, stod det klart, at det også kræver en del tålmodighed at dyrke vin. Vinbonden demonstrerede en betydelig naturvidenskabelig indsigt i fremstillingen af vin i al almindelighed og i Danmark i særdeleshed, og han lagde ikke skjul på den arbejdsbyrde, der ligger bag fremstillingen af en flaske vin. Meget imponerende!

Efter al den snak om vin var man nok blevet lidt tør i halsen, men på det punkt manglede den gode vinbonde alligevel lidt tradition fra vingårde i det store udland: man kan da selvfølgelig smage på varerne, inden man køber dem! Det kunne dog også lade sig gøre her, formedelst 100 kr. pr. person! Det var der så ikke lige stemning for.

Alt i alt havde vi en spændende tur, og som noget usædvanligt for denne sommer/ begyndende efterår var vejret meget fint.

Helle E.