Christiansfeld 31. 3. 2011

 

I køligt og regnfuldt vejr tog Seniorklubben i 3 biler til Christiansfeld for at høre noget om Brødremenigheden.

Den har rødder tilbage til Johan Hus, som blev brændt på kætterbålet i 1415. Efter de mange religionskrige anlagdes en brødremenighed i Hernhut.  Den blev i 1771 inviteret til Danmark af Struensee.  De anlagde byen Christiansfeld opkaldt efter kong Christian den 7.

Der blev bygget mange ejendomme, både til beboelse og til forskellige virksomheder, som f. eks et honningkagebageri. Derudover bl. a.  Søsterhus, Brødrehus, Enkehus, kostskole og kirkebygning.

Byen fik i 1975 prædikatet ”særdeles bevaringsværdig”, idet byens centrum står uberørt af nyere bygningsformer. Ved hjælp af fondsmidler er man gået i gang med en fuldstændig restaurering af husene i byens centrum.

Vi var rundt i byen og beså det meste af det. Vi var inde i kirken, hvor mænd og kvinder sidder på hver sin side af midtergangen, og vi beså det lille museum. Vi var på Guds Ager (kirkegården).

Alle grave har den samme slags gravsten, og de nummereret. Den første grav er fra 1721. Mænd og kvinder er begravet på hver sin side af en midtergang.

Vi have en meget kompetent rundviser, Lorenz Asmussen. Han er født og vokset op i byen og er medlem af menigheden. Efter et aktivt liv som officer og mange år som ansat i udenrigstjenesten er han vendt tilbage til fødeby som pensionist. Hans viden om menigheden og byen er meget stor. Han var i meget fin form og trak klubbens medlemmer rundt til de mange ting, som vi skulle have noget at vide om.  Han oplyste, at han var 82 år.

Vi sluttede af på Brødremenighedens Hotel, hvor vi fik honningkage og lagkage.

Det var en meget udbytterig tur.

 

 

Kaj