Besøg på Danfoss

 

Onsdag den 20. 2. 2019 aflagde Seniorklubben et besøg på Danfoss.

Det var Lone D., der via en tidligere kollega til hendes afdøde mand havde formidlet kontakten.

Der er mange virksomhedsbesøg på Danfoss, men det er hovedsageligt  kunder fra hele verden,

der kommer. Men vi fik altså mulighed for at komme indenfor.

Jan Petersen fra Danfoss forestod arrangementet, der varede et par timer.

Vi fik fortalt historien om grundlæggeren af Danfoss, Mads Clausen. Han startede Danfoss i 1933 på baggrund af en opfindelse af en ventil.

Dette foregik i hans drengeværelse på 1. sal af hans fødegård i Elsmark.

Herfra voksede virksomheden gennem årene.

I dag er Danfoss en verdensomspændende virksomhed med mange fabrikker og med mange

forskellige produkter, men hovedsædet er stadig i Nordborg.

Derefter gik vi ud i administrationsbygningen, hvor vi beså forskellige lokaler og films.

Vi endte med ar tage den cykliske elevator, ”paternoster”, op til 10. etage.

En etage højere kunne vi bese Mads Clausens kontor med diverse eksempler på nedlagt storvildt

fra hans jagtture i Afrika.

Vi sluttede af med at gå op oven på bygningen, hvorfra man har en glimrende udsigt over Als,

Sundeved og helt til Fyn, hvis vejret ellers er til det, hvilket det kneb lidt med den dag.

Interessen for at se Danfoss var stor, idet vi kunne samle i alt 20 seniorer til denne tur.

De fleste af os kørte bagefter til Dyvig Badehotel, hvor vi indtog eftermiddagskaffen

og dertil en glimrende kage.

  

Kaj