Generalforsamling 7. september 2010

 

Som tidligere år blev generalforsamlingen afholdt på Bella Italia´s 1. sal, som vi  har for os selv. Mødet forløb også stort efter ”same procedure as last year”. Der var 12 deltagere. Kirsten var kommet fra Kbhvn.

 

Klubben spenderede vin fra starten. Kaj bød velkommen. Erik Christoffersen blev med akklamation valgt til ordstyrer, et hverv, der, som aftenen skred frem, krævede stadig større myndighed.

 

Hanne aflagde bestyrelsens beretning om årets aktiviteter, idet hun samtidig – igen, igen -  gjorde opmærksom på klubbens flotte og fyldige hjemmeside sssenior.dk med mange fotos. Ud over de faste arrangementer for medlemmer har vi i år haft 4 vellykkede udflugter med ledsagere: i oktober nyt kunstmuseum m.m. i Herning, i begyndelsen af marts rundvisning på Augustenborg Slot og det psykiatriske museum, dejlig forårstur i maj til Friedrichstadt og marsken, og endelig sejltur på Flensborg Fjord en herlig sommeraften i august. (Læs mere detaljeret om de enkelte aktiviteter i på hjemmesiden)

 

Kaj aflagde regnskab, som i forvejen var udsendt til medlemmerne. Med et årsunderskud på 1222,55 kr. blev det efterfølgende ved afstemning besluttet at hæve det årlige kontingent fra 300 til 400 kr.. Ligeledes blev det vedtaget, at seniorklubben giver 1000,00 kr. (svarende til ca. 50 kr. pr. medlem) som bidrag til et kunstværk, som skolen i anledning af 90års fødselsdagen påtænker at anskaffe.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Bestyrelsen blev genvalgt (Kaj, Birgit og Hanne).

 

Hanne havde medbragt to sange, som vi nåede inden middagen, ”Septembers himmel er så blå” og Halfdan Rasmussens ”Noget om kraft”.

 

Eventuelt faldt sammen med spisningen. Diskussionen om fremtidige aktiviteter var livlig, men da bestyrelsen fra tidligere år ligger inde med en længere liste over forslag, var der ikke nye ideer på bedding. Der blev slået til lyd for at realisere en tur til Tyrkiet/Istanbul med Jens som inspirator. En del tilkendegav forhåndsinteresse for tur i september 2011.

  

Hanne