Sønderborg, den 4. september 2012

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i Sønderborg Statsskoles Seniorklub

tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.30 på lærerværelset på Statsskolen (indgang Ringridervej).

 

 

Dagsordenen er følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabet.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

 

 

NB. Iflg. Vedtægterne gælder det, at:

Forslag fra medlemmerne skal behandles på generalforsamlingen, såfremt de foreligger skriftligt

hos bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

 

Vedr. punktet ”Valg”:

Hanne Brygmann og Birgit Lykke ønsker ikke at blive genvalgt til bestyrelsen.

 

Efter mødet er der bestilt spisning til de deltagende medlemmer af Seniorklubben.

Af hensyn til spisningen bedes der foretaget tilmelding til undertegnede senest mandag den 10. september 2012.

Du må også gerne meddele mig, hvis du af en eller anden grund ikke kan deltage.

 

 

 

                På vegne af bestyrelsen for Sønderborg Statsskoles Seniorklub

 

 

                                            Kaj Thomsen

 

                            Egernvej 24, 6400 Sønderborg

 

                          Tlf. 74428202   Mail: kajt@sol.dk

 

Foreningens hjemmeside har adressen: www.sssenior.dk

 

 

 

REFERAT:

Tirsdag den 25. 9. 2012 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Denne gang blev den afholdt på den gamle skole.

Troels blev valgt til dirigent.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt, og hvor der også findes mange billeder, bl. a. fra klubbens store udlandsrejse til Istanbul.

Regnskabet viste et beskedent underskud på driften på 17 kr.

Derfor blev det besluttet at fastholde kontingentet på de 400 kr. om året.

Til bestyrelsen blev Peter Jordt Jørgensen og Grethe Neergaard nyvalgt, mens Kaj Thomsen blev genvalgt. Erik Eriksen blev genvalgt som revisor.

Under ”Eventuelt” fremkom en række forslag til nye aktiviteter:

En tur til Fåborg, Lyø og Avernakø.

Tur til Nørreskoven med en naturvejleder.

Julefrokost i Halmhuset.

En tur til Föhr for at se det nye kunstmuseum.

En tur til København med besøg i operaen eller DR’s nye koncertsal.

Horsens Statsfængsel.

Trapholt og Den Geografiske Have i Kolding.

Sejlads på Flensborg Fjord.

En tur til Berlin.

                                             Kaj Thomsen