Tirsdag den 8. 10. 2013 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole.

Ida blev valgt til dirigent.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

Der havde i november 2012 været en tur til Horsens, hvor man bl. a. havde besøgt det gamle Statsfængsel.

I december var der afholdt den traditionelle bowling og julefrokost.

Også i december havde rektor på Statsskolen forevist klubbens medlemmer det ombyggede ”Domhus”.

I februar 2013 var seniorerne en tur i Flensborg, hvor Ole Prip viste sine billeder på en udstilling på det danske bibliotek. Efterfølgende fik man en rundvisning på Skibsfartsmuseet.

I maj havde der været en tur til Nordals Naturskole med en skovvandring i Nørreskoven.

I juni var den traditionelle sommerfrokost blevet afholdt på ”Trillen”.

I september havde foreningen været en tur i Fåborg, hvor der var arrangeret en rundvisning på museet samt en byvandring.

Regnskabet viste et underskud på driften på 1674 kr. Dette skyldtes hovedsageligt den omstændighed, at der i det nye skoleår var afholdt et arrangement (Fåborgturen) mere, før generalforsamling og kontingentindbetaling kunne finde sted.

Derfor blev det besluttet at fastholde kontingentet på de 400 kr. om året.

Til bestyrelsen blev Peter Jordt Jørgensen, Grethe Neergaard og Kaj Thomsen blev genvalgt. Erik Eriksen blev genvalgt som revisor.

Under ”Eventuelt” fortalte Peter om bestyrelsens planer for en tur til Berlin. Der var tilslutning til planerne. Der vil senere fra bestyrelsen blive udsendt et nøjere forslag til en sådan tur, der skal foregå i maj måned 2014 og rumme 4 overnatninger på et hotel i Berlin.

 

 Kaj Thomsen