Torsdag den 23. 10. 2014 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole.

Kaj bød velkommen.  Siden sidst havde foreningen fået 2 nye medlemmer, nemlig Kaare Svenssgaard og Bent Rasmusssen.

Ida blev valgt til dirigent.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

I december 2013 var der afholdt den traditionelle bowling og julefrokost.

I februar 2014 var foreningen på besøg i Halmhuset, hvor der blev indtaget en middag med diverse vine. Et vellykket besøg, der sagtens kan tåle en gentagelse ved en senere lejlighed.

I maj deltog 19 personer i foreningens femdagestur til Berlin. Turen var meget vellykket.

I juni var den traditionelle sommerfrokost blevet afholdt i ”Huset Blom”.

I begyndelsen af oktober havde foreningen arrangeret en ”teglværkstur ” på Broagerland afsluttende med en rundvisning på Cathrinesminde.

Bestyrelsen havde afholdt mange møder i det forløbne år, især for at planlægge den store tur til Berlin. Han takkede bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde, ligesom han takkede Hans Ray for dennes bidrag til Berlinerturen og Leif Aaas for planlægningen af ”teglværksturen”.

Han takkede også Poul for hans store indsats med foreningens hjemmeside, ligesom han takkede revisoren Erik E.

Regnskabet viste et overskud på driften på 5402,53 kr. Dette skyldtes flere omstændigheder, bl. at udgifterne til spisningen m. v. ved generalforsamlingen sidste år var afholdt af skolen, og at Berlinerturen havde givet et mindre overskud, idet hotellet havde givet en rabat for forudbetalingen af værelserne. Derfor blev det besluttet at fastholde kontingentet på de 400 kr. om året.

Til bestyrelsen blev Peter Jordt Jørgensen, Grethe Neergaard og Kaj Thomsen blev genvalgt. Erik Eriksen blev genvalgt som revisor.

Under ”Eventuelt” blev der stillet en række forslag til kommende aktiviteter, som bestyrelsen notede sig. Det blev nævnt, at der ikke i 2015 ville blive arrangeret en større udlandstur, idet planlægningen krævede meget arbejde af de involverede.

 

 Kaj Thomsen