Torsdag den 29. 10. 2015 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole. Der var mødt 16 medlemmer.

Kaj bød velkommen.  Siden sidst havde foreningen fået 1 nyt medlem, nemlig Jarl B. Sørensen.

Ida blev valgt til dirigent.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

I december 2014 var der afholdt den traditionelle bowling og julefrokost. Der havde været 24 deltagere.

I februar 2015 var foreningen på besøg i Radiomuseet på Håndværkerskolen.

I maj 2015 var foreningen på besøg på Moesgård Museum i Århus.

I juni var den traditionelle sommerfrokost blevet afholdt på Hotel Baltic i Høruphav.

I august 2015 sejlede 19 deltagere på Flensborg Fjord til Lyksborg, hvor man fik en rundvisning på slottet.

I september 2015 fik man en rundvisning til byens mange kunstværker ledet af den tidligere borgmester A. P. Hansen.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Regnskabet viste et underskud på driften på 879,90 kr. 

Bestyrelsen havde besluttet, at man igen ville opkæve deltagerbidrag fra deltagende ægtefæller..

Regnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på de 400 kr. om året.

Til bestyrelsen blev Peter Jordt Jørgensen, Grethe Neergaard og Kaj Thomsen blev genvalgt. Erik Eriksen blev genvalgt som revisor.

Under ”Eventuelt” blev der stillet en række forslag til kommende aktiviteter, som bestyrelsen noterede sig. Der var stemning for udlandsture til Bruxelles og til Dresden.

Endagesture til Kolding, Flensborg, Middelfart og Bogense blev forslået.

Bestyrelsen tager endelig stilling til forslagene.