Torsdag den 30. 10. 2017 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole. Der var mødt 15 medlemmer, idet 2 medlemmer havde sendt afbud på det seneste.

Kaj bød velkommen.  Siden sidst havde foreningen fået 1 nyt medlem, nemlig Jacob Helms.

Ida blev valgt til dirigent.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

I december 2016 var der afholdt den traditionelle bowling og julefrokost på Brøggeriet.

I februar havde man aflagt et besøg på Living Lab i Vollerup.

I marts havde man fået en rundvisning i et par rum på Sønderborg Slot.

I maj havde man besøgt Keramikmuseet Clay i Middelfart samt et bilmuseum i Strib.

I juni 2016 var den traditionelle sommerfrokost blevet afholdt på Ballebro Færgegård.

I september havde man besøgt Vadehavscenteret samt Vester Vedsted Vingård.

Bestyrelsen havde arbejdet med planer om en Hamburgtur. En rundspørge havde vist en vis interesse, men forskellige meninger om længden af en sådan tur.

En forespørgsel til forsamlingen gav 4 interesserede i en tur med 1 overnatning.

Man havde også haft planer om et besøg på Flensborg Bryggeri. Det ville nok først finde sted i det nye år.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Regnskabet viste et underskud på driften på 2072,00 kr.. 

Regnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på de 500 kr. om året.

Der var indkommet 2 forslag fra Hans Ray: 1. Besøg i koncertsalen med foredrag af musikchef Nicolaj Andersen. 2. Rundvisning i det nye multikulturhus ved stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen.

Bestyrelsen var positiv over for forslagene, som også vakte interesse i forsamlingen. Et besøg i Multikulturhuset kunne først arrangeres i det nye år. Derimod kunne der muligvis arrangeres et besøg i koncertsalen sidst i november.

Bestyrelsen bestående af Hjørdis Gram, Peter Jordt Jørgensen og Kaj Thomsen blev genvalgt.

Som revisor valgtes Jacob Helms.

Under ”Eventuelt” blev der stillet en række forslag til kommende aktiviteter, som bestyrelsen

noterede sig.

 

 

Kaj Thomsen