Mandag den 5. 11. 2018 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole. Der var mødt 14 medlemmer, idet 1 medlem havde sendt afbud på det seneste.

Kaj bød velkommen.  Ida blev valgt til dirigent.

Kaj indledte med at omtale de mange dødsfald, som foreningen var blevet ramt af i løbet af året.

Medlemstallet var nu på 25, idet 1 nyt medlem, Susanne Vestergaard, havde meldt sig ind.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

I december havde man besøgt symfoniorkesteret på Alsion.

I december 2017 var der også afholdt den traditionelle bowling og julefrokost på Brøggeriet.

I februar havde man aflagt et besøg i det nye multikulturhus.

I april havde man besøgt Flensborg Bryggeri..

I maj havde man besøgt Tirpitz-museet i Blåvand.

I juni 2016 var den traditionelle sommerfrokost blevet afholdt i Huset Blom.

I september havde man besøgt Kunstmuseet NordArt i Büdelsdorf.

I oktober havde man en tor til Flensborg, med Henrik Gram som rundviser

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Regnskabet viste et overskud på driften på 45,76 kr.. 

Regnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på de 500 kr. om året.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsens oplæg til persondataregler blev godkendt.

Hjørdis Gram og Kaj Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen. Petr Jordt Jørgensen ønskede

Ikke genvalg. I stedet for valgtes Jacob Helms til bestyrelsen.

Som ny revisor valgtes Peter Jordt Jørgensen.

Under ”Eventuelt” blev der stillet en række forslag til kommende aktiviteter, som bestyrelsen

noterede sig.

 

 

Kaj Thomsen