Onsdag den 6. 11. 2019 afholdtes der generalforsamling i Seniorklubben. Også denne gang blev den afholdt på den gamle skole. Der var mødt 16 medlemmer, idet 1 medlem havde meldt sig til,

men ikke kom.

Kaj bød velkommen.  Ida blev valgt til dirigent.

Medlemstallet var nu på 26, idet 1 nyt medlem, Elisabeth Fabricius, havde meldt sig ind.

Kaj aflagde beretning, hvor han kort omtalte de afholdte aktiviteter, idet han henviste til foreningens hjemmeside, hvor disse er udførligt omtalt.

I december 2018 var der også afholdt den traditionelle bowling og julefrokost på Brøggeriet.

I februar havde man aflagt et besøg på Danfoss.

I april havde man besøgt Løgumkloster.

I maj havde man besøgt Gram Lergravsmuseum.

I juni havde man holdt sommerfrokosten på Propperiet.

I august havde man besøgt Årø.

I september havde man besøgt Jelling

Yderligere 2 arrangementer var planlagt i 2019.

Et klimamøde på Alsion tirsdag den 26. 11, samt

bowling og julefrokost onsdag den 11. 12.

Han nævnte, at Poul Tr. gerne ville stoppe som webmaster, efter at have været dette i 12 år.

Han opfordrede interesserede i dette job til at melde sig.

Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Regnskabet viste et overskud på driften på 3414,70 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Det blev besluttet at fastholde kontingentet på de 500 kr. om året.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Hjørdis Gram, Jacob Helms og Kaj Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Kaj nævnte i den forbindelse, at han gerne ville holde op i bestyrelsen til næste år.

Som revisor genvalgtes Peter Jordt Jørgensen.

Under ”Eventuelt” blev der stillet en række forslag til kommende aktiviteter, som bestyrelsen

noterede sig.

 

 

Kaj Thomsen