Udflugt til Gram Lergravsmuseum d. 23. maj 2019.

        Endnu en gang havde seniorklubben held med vejret: En smuk majdag med solskin over landskabet drog et mindre sluttet selskab afsted i to biler med kurs mod Gram.  Her skulle vi se det lille museum ved den gamle lergrav i nærheden af Gram Slot (Museum Sønderjyllands afdeling for Naturhistorie og Palæontologi), grave efter fossiler på egen hånd og derefter indtage frokost i laden ved Gram Slot.

        Det er et ret nyt museum (2005), bygget af sibirisk lærketræ og i flg. vores guide til en meget billig penge. Med rum, der er specielt indrettet til deres formål, f.eks. udstillingen af de store hvalskeletter. Det består af fire pavilloner, og af et område mellem disse (atrium), der er overdækket af et stort ”svævende” tag på pæle. Der er mange skæve vinkler i konstruktionerne og i grundplanen, og det føles overraskende, let, luftigt og rart.  

        Oprindelig havde museet til huse i vestfløjen af det gamle Gram Slot. Det er etableret i 1976 af en gruppe af frivillige borgere med interesse for lokalområdet, og fra 1979 med professionelt personale og statsanerkendelse. Slottets tre fløje er fra henv. 1500, 1669 og 1752.  

        Om lergraven har hørt under Gram Slot, står ikke helt klart. Men der er blevet udgravet ler her til teglværksproduktion i århundreder, siden 1667(?) og indtil 1988, hvor teglværket lukkede.  Leret rummer disse mange millioner år gamle fossiler, som man fik øje for i 1800-tallet, og som er videnskabeligt beskrevet allerede i 1848. 

        Hvordan er det nu gået til? Jo, i Miocænperioden, for 10 millioner år siden, var der ikke land, men hav på stedet. Et hav, hvori en mængde nu uddøde dyr eller forstadier til nulevende dyr boltrede sig: hvaler, hajer, sæler, skildpadder, og mindre dyr som fisk og fugle samt blæksprutter, snegle, mosdyr osv.  På et kæmpestort vægmaleri i museets store udstillingssal, der rummer museets hovedattraktion, de forhistoriske hvaler, er dette liv afbildet.

        Hvorfra kommer nu det ler, som dyrenes skeletter, tænder osv. har været indkapslet i? Det er nedbrydningsmateriale fra de skandinaviske fjelde, som via floder er blevet ført til Nordsøbassinet, der mod vest var afgrænset af det nuværende England og mod nord af det skandinaviske område. Mod øst har havet i perioder dækket store dele af det område, hvor nu Jylland ligger. I Gram lergrav kan man få et kig til disse fjerne tider i jordens historie, til ”Gramhavet”.

        I montrerne i museets store udstillingssal kan man beskue tre store forhistoriske hvalskeletter. De er alle fundet i Gram lergrav, og det ene er næsten komplet. Vores dygtige guide fortalte om dem, så vi alle kunne følge med i udredningerne ang. urhvaler, bardehvaler og tandhvaler. Desuden ses en rekonstruktion, der er foretaget ud fra en enkelt tand fra lergraven, af et kæmpetandsæt (120 cm på hver led) fra en forhistorisk haj med det sigende tilnavn ”megalodon”, frygtindgydende med de mange parallelle rækker af spidse tænder, der vokser ud indefra efterhånden som de yderste tænder mistes. Og fra loftet hænger der nutidige skeletter af forskellige hvaltyper, f.eks. den lille næbhval, samt en flot læderskildpadde, der blev fundet i Sønderborg for nogle år siden, desuden sæl og søpapegøje.

       På det store vægmaleri er bl.a. afbildet hvalens forskellige udviklingsstadier. Det er overraskende at se rekonstruktionen af en urhval (”pacitetus”, fundet i Pakistan), der nærmere ligner en hund, på fire ben med en lang snude og hale. Men man regner den til gruppen ”parrettåede hovdyr”, og den skulle være nærmest beslægtet med flodhesten! Sidenhen har hvalen jo tilpasset sig livet i havet!

        Det var interessant at se skeletterne af disse forunderlige dyr, der fint blev levendegjort i en videoinstallation med optagelser af nulevende havdyrs fascinerende, elegante bevægelser i vandet.

        Så var det tid til en kop formiddagskaffe, og derefter ud til lergraven, behørigt udstyret med remedier til udgravning samt gummistøvler.  Det var stolte kolleger, der vendte tilbage med deres fund, ikke i hvalstørrelse ganske vist, men lidt har også ret.

        Og så sluttede vi af med at køre til Gram Slot, til en dejlig frokost i den gamle hestestald her med økologiske lækkerier fra slottets egen produktion. - En fin dag har det været i hyggeligt selskab med gamle kolleger!

 

                                                                                                                                         Kirsten M. N.

 

Kilder: Vores guide

             ”Havet i leret” af Flemming Roth.  Årbog for Museum Sønderjylland 2013.