Seniortur til Løgumkloster.

 

Mandag den 29. april 2019 begav Seniorklubben sig på tur til Løgumkloster.

Der havde meldt sig 17 til turen, men et par sene afbud gjorde, at vi kun var 15 deltagere.

En lokal beboer havde påtaget sig at føre os igennem kirkens og klosterets historie

på et par timer. I året 1173 blev der grundlagt et cistercienserkloster i Løgum.

Det var et munkekloster.

Initiativtageren var biskoppen i Ribe. Opførelsen af klosteret er begyndt i begyndelsen af 1200-tallet. En brand kort efter opførelsen ødelagde klosteret, men det blev genopført med støtte fra

bl. a. kong Valdemar Sejr.

Af bygningerne er i dag kirken samt østfløjen bevaret.

Kirken er stilmæssigt en blanding, da moden i byggeperioden skiftede fra den rundbuede romanske

stil til den spidsbuede gotiske stil. Soklen er sat i kampesten, men ellers er bygningen opført i røde munkesten.

Kirkenbygningens udformning følger de forskrifter, som var udstukket inden for cistercienserordenen. Bygningen er korsformet med et østvendt kor og to sidekapeller.

På gavlene mod øst og nord ses rundbuede vinduer fra den tidlige romanske tid,

mens syd- og vestsiden har spidsbuede vinduer fra den senere gotiske tid.

Vi beså også Løgumkloster refugium, som ligger i forlængelse af klosteret og kirken. Det blev oprettet i 1960 af kirkelige og folkelige kredse fra hele landet.

I løbet af året afholdes her en række programmer med kulturelt indhold. Man kan opholde sig på

Refugiet i forbindelse med kurser, rekreation eller som arbejdsrefugium. Der er i alt 47 værelser

i og ved Refugiet.

Derefter påhørte deltagere det lokale klokkespil, som flere gange om dagen afspiller melodierne til kendte salmer.

Deltagerne indtog derefter en glimrende frokost fra en buffet i Refugiets spisestue.

Efter frokosten fremviste bibliotekar Helle Kjeldsen Folkekirkens Uddannelses- og Videnssamlinger (FUV).

Bibliotekerne rummer et bredt udsnit af litteratur og noder. Emner er bl. a. teologi, religionspædagogik, noder til kirkemusik og klokkespilslitteratur.

Vi sluttede rundgangen ved 14-tiden.

Det var alt i alt en god og udbytterig dag i Løgumkloster.

 

 

Kaj