Udflugt til Moesgård nye museum, ti. d. 19. maj, 2015

  Vi var 15 medlemmer med ægtefæller i 4 biler, der mødtes kl. 11 ved Momu (som museet nu originalt kalder sig, som parallel til New Yourk´s Moma). Hele udstillingen er flyttet hertil fra den gamle herregård, der nu bl.a. bruges af de studerende fra Århus Universitet

Den store nye bygning fra dec. 2014, tegnet af Henning Larsen Architects, ligger utrolig smukt i landskabet og følger med sit skrå tag formen på bakken, hvor det ligger, og hvorfra der er en fantastisk udsigt. Også den indvendige design med forskudte niveauer følger bakken, den er meget smuk med udsøgte materialer (asketræ og smukt marmoreret beton).

Vi fik en fin ca. 1½ times rundvisning af sød og effektiv ung kvindelig guide. Ad den centrale trappe (med 7 rekonstruerede menneskearter) bevægede vi os  ned til oldtidens udstillinger: bronzealderen med gigantiske gravhøje, stjernehimmel, egetræskister m.m.m., jernalderen med dens redskaber, ofringer til guderne og, ikke at forglemme, Grauballemanden og Gundestrupkarret og endelig, i særligt lokale, en videosimulering af det drabelige slag ved Illerup Ådal. Vikingeudstillingen er under udarbejdning og kunne endnu ikke ses. Udstillingerne havde udførlige forklaringer og var i det hele taget meget publikumsvenlig, for voksne såvel som for børn.

Vi var et smut helt nede i bygningens bund, hvor de rustne jernvægge, der tjente som pilotering, var en kunstnerisk oplevelse i sig selv.

Vi spiste frokost i cafeteriet med store udsigtsvinduer.

 Herefter bevægede vi os til det store auditorium, hvor historikeren Jens Damm (tidligere lektor ved Risskov Gymnasium) , gav ½ times meget effektiv og inspirerende perspektivering til museets kæmpesatsning med den lånte særudstilling fra Xian af dele af den første kinesiske kejsers terracottahær (på mere end 7000 soldater), der skulle beskytte ham i hans næste tilværelse. Vi fik et godt indtryk af kejserens autoritære styreform i konflikt med Konfutses lære og af hans evne til at samle det store rige. Det er i øvrigt Jens og hans kone Annette Damm, som har lavet det fyldige illustrerede katalog til særudstillingen.

Efter denne introduktion beså vi individuelt udstillingen med 9 soldater, en general, et hesteforspand og mange øvrige effekter. Flot, flot!

Nogle af os glemte inden hjemturen at gå op på nybygningens tag, hvorfra der skulle være en fantastisk udsigt.

 

Hanne