Besøg på Sønderborg slot

 

 

Tirsdag den 28. marts aflagde Seniorklubben et besøg på Sønderborg Slot.

I alt 19 interesserede var mødt frem. De blev modtaget af overinspektør Carsten Porskrog

Rasmussen, der forestod rundvisningen. Den koncentrerede sig om 3 nyere indrettede udstillingslokaler.

Vi startede med at få historien om Thomas Kluges maleri fra 2014 om 1864. Han har prøvet at vise, hvad nederlaget har betydet for den danske selvforståelse.

Derefter besøgte vi lokalet med ”Sønderjylland under tysk styre”. Her var samlet en række hverdagsting, men også skilte, der viste lidt om, hvordan tyskerne styrede landsdelen.

En stor statue af Kejser Wilhelm (den Første), som havde stået på torvet i Haderslev, fyldte meget

i rummet. Man havde måttet fjerne vindue m. v. for at få statuen ind i lokalet.

Dernæst besøgte vi et rum, hvor overskriften er ”Første Verdenskrig”. Her er opbevaret en række ting fra de sønderjyske krigsdeltagere og deres familier, bl. a. mange breve, som de havde skrevet til hinanden under krigen. Der er mange billeder, også af de russiske krigsfanger, som blev sat til at hjælpe til i landbruget på de gårde, hvor de voksne mænd manglede på grund af krigsdeltagelse.

Det næste rum omtaler ” Afstemninger og genforening”. Her vises en række valgplakater fra de to afstemninger i 1920. Der er valgplakater fra både dansk og tysk side..

Valgresultaterne er opgjort på de enkelte sogne, så man tydeligt kan se, hvor der er dansk flertal og hvor stort, og tilsvarende med tysk.

Endelig omtaltes et nyt rum: ”Sønderjylland efter 1920”, som er under opbygning. Det er specielt historien om Sønderjylland i denne periode, der skal vises. Både det hedengangne Sønderjyllands Amt, men også de forskellige kommuner fra tiden før kommunalreformen skal indgå.  Man samler ting til at dokumentere denne historie. Her vil man også komme ind på spritbåde og grænsehandel og efterlyser effekter til at dokumentere denne historie. Således blev der efterlyst en flaske Père Medard rødvin.

Alt i alt var det en interessant formiddag. Rundviseren var meget vidende og kunne krydre sit foredrag med pudsige og morsomme anekdoter, og kunne besvare de mange spørgsmål, der blev stillet.

Efter dette samledes vi på Brøggeriet, hvor vi indtog en rigelig frokost, som vi hver for sig havde bestilt.

 

Kaj