Referat af sommerfrokosten.

 Fredag den 28. juni 2013 afholdtes sommerfrokosten. Det var som sædvanligt på den samme dag, hvor translokationen på skolen fandt sted. (Den fandt i øvrigt ikke sted på skolen, men i Frihedshallen.) Imidlertid viste det sig, at kun en enkelt deltager havde overværet den.

Da også en del af medlemmerne allerede var taget i sommerhus eller på camping, trods det kolde og regnfulde vejr, var deltagerantallet lavt, nemlig 11.

Man kan derfor på denne baggrund overveje, om sommerfrokosten fortsat skal afholdes på dette tidspunkt.

Frokosten fandt sted på den nye frokostrestaurant ”Trillen”, der ligger ved siden af Hotel Baltic i Høruphav. Som vejret var, foregik det hele indendørs.

Som noget nyt havde bestyrelsen overladt til den enkelte deltager at sammensætte sin frokost. Det gav anledning til meget forskellige menuer, men skabte også stor tilfredshed blandt deltagerne, selv om serveringen på denne baggrund blev noget mere langvarig.

Under kaffen afholdtes en geografisk konkurrence mellem de kvindelige og de mandlige deltagere.

Det var Hanne, der på havde taget initiativ til den, hvilket hun fik megen ros for.

Det viste sig, at kvinderne var de mest berejste.

Kaj