Sommerfrokost

  

Fredag den 28. juni 2019 spiste Seniorklubben den årlige sommerfrokost på Propperiet,

Sønder Havnegade, Sønderborg.

Vi havde fået restauranten til at tilbyde den fiskebuffet, som de sædvanligvis serverer lørdage

og søndage.

Forudsætningen var bare, at vi skulle stille med mindst 20 deltagere.

Det kunne vi desværre ikke klare, selv om vi også havde inviteret ægtefæller til at deltage.

Vi var 15 deltagere, som i stedet for fik serveret en glimrende fisketallerken.

Vi sad inde under spisningen, idet der var overskyet og ikke særlig varmt, da vi startede.

Vejret ændrede sig imidlertid, og kaffen kunne drikkes udendørs i solskin.

Nogle af os talte bagefter om, at vi måske fremover ikke skulle afholde sommerfrokosten

samme dag som translokationen.

I år var der således kun 2 af os, der havde været til stede i Frihedshallen om formiddagen.

Hvis sommerfrokostens placering skal ændres, kunne man overveje at afholde den tidligere i juni måned. Sidst i juni er der en del, som realiserer diverse ferieplaner og derfor ikke kan

deltage i frokosten.

Men det kan vi altid drøfte ved generalforsamlingen til efteråret.

  

Kaj