Besøg på Statsskolen 3. februar 2023

Fredag den 3. februar kl. 13 mødte 20 forventningsfulde medlemmer af seniorklubben op foran Statsskolen kontor. Arrangementet var kommet i stand på opfordring fra nogle af medlemmerne, som i årevis ikke havde været på vores gamle arbejdsplads.

Vi startede med en rundvisning i den helt nye, flotte idrætshal på Ringriderpladsen. Statsskolens rektor Ole Kamp Hansen viste rundt og forklarede mange detaljer om tilblivelsen og brugen af hallen. De deltagende pensionerede idrætslærere sukkede flere gang dybt. “Tænk, hvis vi havde haft så fine muligheder i vores tid på skolen!”.

Derefter gik turen til Domhuset med klasselokaler og billedkunstlokaler. Herefter var der mulighed for individuelt at besigtige det nye Vejlederhus i den gamle pedelbolig, det renoverede elevloft, musiklokalerne eller, hvad man nu havde interesse for og lyst til.

Arrangementet sluttede med deltagelse i personalets fredagsbar. Der var tale om en særlig luksusudgave af fredagsbaren, idet barudvalget endda havde sørget for “hapsere” fra kantinen. De bekom både pensionisterne og personalet særdeles vel. I det hele taget var det en hyggelig afslutning på besøget.

 

Ellen