Project Zero, Sønderborg.

Den 26. november besøgte vi (13 seniorer) Project Zero i Sønderborg.

Adm. direktør Peter Rathje tog imod og holdt et meget informativt og aktuelt oplæg

(bl.a. med afsæt i gårsdagens FN klima-advarsel) om Project Zeros baggrund og mål:

det CO2 neutrale Sønderborg.

Emnet er alvorligt, men debatoplægget også præget af humor, som bragte (selverkendende?) smil frem hos os..

Vores egen Karl Kristian har også i Project Zero sammenhæng  spillet en væsentlig rolle.

 

Spørgsmålet til os lød: er vi klar til at fighte mod klimaforandringerne?

- hvorfor er det nødvendigt?

- har vi de tekniske løsninger (f.eks den planlagte Vindmøllepark Syd, som forventes at give en CO2 besparelse på 190.000 tons)

- og er vi alle klar til at tage medicinen (tjek f.eks.Project Zero publikationen Roadmap 2015)

 

Tankevækkende at  Project Zero tilsyneladende indgår mere i folkeskolens arbejde (der er en flot elevudstilling i Alsions forhal)

end på gymnasierne, inkl vores eget.

 

Jacob